Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
61
preprava scénických dekorácií
24.01.2014 - 09:30
150 €
21.1.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava scénických dekorácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 150 €
Zverejnené: 21.1.2014
Termín predloženia ponuky: 24.01.2014 - 09:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
21.1.2014
CPV:
  • 60181000-0 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
27.1.2014
Termín realizácie:
podľa objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava scénických dekorácií nákladným vozidlom s krytou ložnou plochou o dĺžke min. 6 m, v termíne 27.1.2014 od 9.00 hod. do 13.00 hod. Bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
4 h preprava scénických dekorácií na trase DNS-sklady Rača
Tlač: Náhľad
62
lampové moduly
27.01.2014 - 09:00
1200 €
22.1.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: lampové moduly
Predpokladaná hodnota zákazky: 1200 €
Zverejnené: 22.1.2014
Termín predloženia ponuky: 27.01.2014 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
22.1.2014
CPV:
  • 31500000-1 | Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
7.2.2014
Termín realizácie:
podľa objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

4 ks lampový modul pre projektor SANYO PLCXF46E s výmenou. Bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
4 ks lampové moduly
Tlač: Náhľad
63
voskové sviečky
29.01.2014 - 13:00
80 €
24.1.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: voskové sviečky
Predpokladaná hodnota zákazky: 80 €
Zverejnené: 24.1.2014
Termín predloženia ponuky: 29.01.2014 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
24.1.2014
CPV:
  • 39225600-1 | Sviečky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
5.2.2014
Termín realizácie:
podľa objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

120 ks biela valcová sviečka 4/40/80, 200 ks čajová sviečka. Bližšie info: stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
120 ks sviečka biela valcová 4/40/80
200 ks sviečka čajová
Tlač: Náhľad
64
látky
29.01.2014 - 14:00
350 €
27.1.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 350 €
Zverejnené: 27.1.2014
Termín predloženia ponuky: 29.01.2014 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
31.1.2014
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
31.1.2014
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú podšívky a látka Duchesse Royal na výrobu kostýmov .
Pre podrobné informácie kontaktujte e-mail: ivana.karovicova@nova-scena.sk

Tlač: Náhľad
65
plagat A1 - program februar a marec
31.01.2014 - 11:15
350 €
29.1.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: plagat A1 - program februar a marec
Predpokladaná hodnota zákazky: 350 €
Zverejnené: 29.1.2014
Termín predloženia ponuky: 31.01.2014 - 11:15
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
3.2.2014
CPV:
  • 30192700-8 | Tlačoviny
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
4.2.2014
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
50 ks plagat A1
Tlač: Náhľad

Stránky