Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
86
Hygienické papierové výrobky
04.04.2014 - 14:00
170 €
2.4.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Hygienické papierové výrobky
Predpokladaná hodnota zákazky: 170 €
Zverejnené: 2.4.2014
Termín predloženia ponuky: 04.04.2014 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.4.2014
CPV:
  • 33770000-8 | Papierové hygienické výrobky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
8.4.2014
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je toaletný papier a papierové utierky skladané.
Pre bližšie informácie kontaktujte e-mail: ivana.karovicova@nova-scena.sk

Tlač: Náhľad
87
Batérie
04.04.2014 - 15:00
300 €
2.4.2014
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Batérie
Predpokladaná hodnota zákazky: 300 €
Zverejnené: 2.4.2014
Termín predloženia ponuky: 04.04.2014 - 15:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.4.2014
CPV:
  • 31440000-2 | Batérie
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
8.4.2014
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú batérie Energizer.
Pre bližšie informácie kontaktujte e-mail: ivana.karovicova@nova-scena.sk

Tlač: Náhľad

Stránky