Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
21
obuv tanečná
08.10.2013 - 08:00
950 €
3.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: obuv tanečná
Predpokladaná hodnota zákazky: 950 €
Zverejnené: 3.10.2013
Termín predloženia ponuky: 08.10.2013 - 08:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
9.10.2013
CPV:
  • 18832000-0 | Špeciálna obuv
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
11.10.2013
Termín realizácie:
11.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obuv tanečná roznych druhov. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na: ivana.karovicova@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
29 ks obuv tanečná
Tlač: Náhľad
22
spotrebný materiál
10.10.2013 - 12:15
310 €
7.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota zákazky: 310 €
Zverejnené: 7.10.2013
Termín predloženia ponuky: 10.10.2013 - 12:15
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
11.10.2013
CPV:
  • 30192400-5 | Reprografický spotrebný materiál
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
14.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
2 ks originálny toner HP pre LJ Pro400 M401 - HP80X (CF280XD)
Tlač: Náhľad
23
preprava scénických dekorácií
15.10.2013 - 13:00
300 €
10.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava scénických dekorácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 300 €
Zverejnené: 10.10.2013
Termín predloženia ponuky: 15.10.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
10.10.2013
CPV:
  • 60181000-0 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
16.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava scénických dekorácií nákladným vozidlom s krytou ložnou plochou o dĺže min. 6 m. v temíne 16.10.2013 od 8.00 hod.do 13.00 hod. Bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
5 h preprava scénických dekorácií na trase DNS-sklady Rača
Tlač: Náhľad
24
Deratizácia
17.10.2013 - 08:30
1100 €
11.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Deratizácia
Predpokladaná hodnota zákazky: 1100 €
Zverejnené: 11.10.2013
Termín predloženia ponuky: 17.10.2013 - 08:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.10.2013
CPV:
  • 90923000-3 | Deratizačné služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
21.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Vykonanie deratizácie všetkých priestorov DNS, Krajčírska dielňa a sklady Rača

PočetJednotkyTovar|Služby
1 Vykonanie deratizácie
Prílohy:
Tlač: Náhľad
25
scénické osvetlenie
17.10.2013 - 13:00
130 €
15.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: scénické osvetlenie
Predpokladaná hodnota zákazky: 130 €
Zverejnené: 15.10.2013
Termín predloženia ponuky: 17.10.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
21.10.2013
CPV:
  • 31500000-1 | Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
22.10.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

halogénové žiarovky 1000W 230V GX 9,5

PočetJednotkyTovar|Služby
10 ks žiarovky
Tlač: Náhľad

Stránky