Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
26
preprava scénických dekorácií
21.10.2013 - 10:30
600 €
16.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava scénických dekorácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 600 €
Zverejnené: 16.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 10:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.10.2013
CPV:
  • 60181000-0 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
25.10.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava scénických dekorácií nákladným vozidlom nad 12,5 tony s krytou ložnou plochou o dĺžke minimálne 7 m a výške 2,4 m v termíne 25.102013 - 26.10.2013. bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
220 km preprava scénických dekorácií na trase DNS-Nitra-DNS
Tlač: Náhľad
27
preprava osôb
21.10.2013 - 10:45
800 €
16.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava osôb
Predpokladaná hodnota zákazky: 800 €
Zverejnené: 16.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 10:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.10.2013
CPV:
  • 60172000-4 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
26.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava osôb 18-miestnym mikrobusom a 7-miestnym mikrobusom na trase DNS-Nitra-DNS v termíne 26.10.2013. bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
220 km preprava osôb na trase DNS-Nitdra-DNS
Tlač: Náhľad
28
A1 palgát Vyhadzovači
21.10.2013 - 11:45
450 €
18.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: A1 palgát Vyhadzovači
Predpokladaná hodnota zákazky: 450 €
Zverejnené: 18.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 11:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
23.10.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
24.10.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
70 ks A1 tlač Vyhadzovači
Tlač: Náhľad
29
obuv tanečná
24.10.2013 - 12:00
450 €
22.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: obuv tanečná
Predpokladaná hodnota zákazky: 450 €
Zverejnené: 22.10.2013
Termín predloženia ponuky: 24.10.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
28.10.2013
CPV:
  • 18832000-0 | Špeciálna obuv
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
29.10.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je tanečná obuv kožená.
Bližšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom e-mal kontaktu:
ivana.karovicova@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
14 ks tovar
Tlač: Náhľad
30
spotrebný materiál
04.11.2013 - 11:00
275 €
29.10.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota zákazky: 275 €
Zverejnené: 29.10.2013
Termín predloženia ponuky: 04.11.2013 - 11:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
4.11.2013
CPV:
  • 30192400-5 | Reprografický spotrebný materiál
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
5.11.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks originálna tlačová kazeta HP CE255X čierna
1 ks originálna tlačová kazeta HP CE285A čierna
Tlač: Náhľad

Stránky