Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
31
Tlač program 11-12/2013
05.11.2013 - 09:00
500 €
4.11.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Tlač program 11-12/2013
Predpokladaná hodnota zákazky: 500 €
Zverejnené: 4.11.2013
Termín predloženia ponuky: 05.11.2013 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
7.11.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
7.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
3 000 ks program 11-12/2013
Tlač: Náhľad
32
bunner Vyhadzovaci na budovu
06.11.2013 - 09:00
300 €
5.11.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: bunner Vyhadzovaci na budovu
Predpokladaná hodnota zákazky: 300 €
Zverejnené: 5.11.2013
Termín predloženia ponuky: 06.11.2013 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.11.2013
CPV:
  • 79341000-6 | Reklamné služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
9.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks Bunner - Vyhadzovaci
Tlač: Náhľad
33
Plagát A1 Mata Hari
06.11.2013 - 09:00
200 €
5.11.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Plagát A1 Mata Hari
Predpokladaná hodnota zákazky: 200 €
Zverejnené: 5.11.2013
Termín predloženia ponuky: 06.11.2013 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.11.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
9.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
20 ks A1 plagát Mata Hari
Tlač: Náhľad
34
Demontáž a montáž veľkoplošného bilbordu - vysokozdvižná plošina
07.11.2013 - 15:30
200 €
7.11.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Demontáž a montáž veľkoplošného bilbordu - vysokozdvižná plošina
Predpokladaná hodnota zákazky: 200 €
Zverejnené: 7.11.2013
Termín predloženia ponuky: 07.11.2013 - 15:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.11.2013
CPV:
  • 45000000-7 | Stavebné práce
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
8.11.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Demontáž a montáž veľkoplošného bilbordu pomocou  vysokozdvižnej plošiny, úprava úchytného systému

PočetJednotkyTovar|Služby
1 praca vo výške
Tlač: Náhľad
35
Bulletiny Mata Hari
18.11.2013 - 10:00
1800 €
15.11.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Bulletiny Mata Hari
Predpokladaná hodnota zákazky: 1800 €
Zverejnené: 15.11.2013
Termín predloženia ponuky: 18.11.2013 - 10:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.11.2013
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
20.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 000 ks Bulletiny Mata Hari
Tlač: Náhľad

Stránky