Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
41
Daňové poradenstvo
11.12.2013 - 10:00
7000 €
6.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Daňové poradenstvo
Predpokladaná hodnota zákazky: 7000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 10:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.12.2013
CPV:
  • 79221000-9 | Daňové poradenstvo
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek ekonomiky (EK)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Daňové poradenstvo:

- Poradenstvo v oblasti daní a poplatkov

- Poradenstvo v problematike dane z príjmov

- Poradenstvo v oblasti DPH

- Poradenstvo v odbore účtovníctva

- Konzultácie v oblasti zmluvných vzťahov

- Ekonomické poradenstvo

- Školenie zamestnancov v uvedených oblastiach

Cena: EUR/hod

Bližšie informácie:

Ing. Iveta Hofierková

ekonomická riaditeľka

e-mail: iveta.hofierkova@nova-scena.sk

tel.: +421 2 2048 8405

Tlač: Náhľad
42
dodávka elektriny
11.12.2013 - 12:00
30000 €
6.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: dodávka elektriny
Predpokladaná hodnota zákazky: 30000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.12.2013
CPV:
  • 09310000-5 | Elektrická energia
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Dodávka elektriny na rok 2014 

Predpokladyný odber 500 MWh

4 odberné miesta

PočetJednotkyTovar|Služby
500 MWh - dodávka elektriny
Tlač: Náhľad
43
Právne služby
11.12.2013 - 13:00
10000 €
6.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Právne služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 10000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.12.2013
CPV:
  • 79100000-5 | Právne služby
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek ekonomiky (EK)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Právne služby: 

- Bežný chod spoločnosti, bližšie špecifikovaný v požiadavke klienta

- Pracovnoprávne poradenstvo

- Problematika obchodného, občianskeho a správneho práva bližšie špecifikovaného  v požiadavke klienta

- Zastupovanie klienta pred súdmi a ostatnými orgánmi SR

- Spracovávanie právnych rozborov, analýz a stanovísk, spracovanie mesačných hlásení o stave súdnej agendy

- Spracovávanie a posudzovanie obchodnoprávnych, občianskoprávnych  a iných zmlúv

- Účasť na vybraných poradách

Cena: paušálna odmena v € /mesiac

Bližšie informácie:
Ing. Iveta Hofierková
ekonomická riaditeľka
e-mail: iveta.hofierkova@nova-scena.sk
tel.: +421 2 2048 8405 

Tlač: Náhľad
44
látky
13.12.2013 - 12:15
250 €
11.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 250 €
Zverejnené: 11.12.2013
Termín predloženia ponuky: 13.12.2013 - 12:15
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.12.2013
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
17.12.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Zmesové materiály a umelé kožušiny.

Tlač: Náhľad
45
látky
16.12.2013 - 13:30
630 €
12.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 630 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 16.12.2013 - 13:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
17.12.2013
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
18.12.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Rôzne zmesové a prírodné látky - materiály na šitie kostýmov. Potrebné je dodať vzorky látok.
Podrobné informácie získate na ivana.karovicova@nova-scena.sk

Tlač: Náhľad

Stránky