Ukončené výzvy

P.č.
Predmet
Termín predloženia ponuky
Predpokladaná hodnota zákazky
Zverejnené
46
Údržba areálu
17.12.2013 - 10:30
2820 €
12.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Údržba areálu
Predpokladaná hodnota zákazky: 2820 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 17.12.2013 - 10:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
19.12.2013
CPV:
  • 77314000-4 | Údržba pozemkov
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

udržiavanie poriadku na spevnených plochách,kosenie a hrabanie zelených plôch,udržiavanie a drobné opravy plotov,prístupovej komunikácie, zimná údržba areálu

Tlač: Náhľad
47
Stály dozor areálu
17.12.2013 - 11:00
3200 €
12.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Stály dozor areálu
Predpokladaná hodnota zákazky: 3200 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 17.12.2013 - 11:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
19.12.2013
CPV:
  • 79714000-2 | Dozor
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Stály dozor so psom, ochrana pred požiarom v mimopracovnom čase

Tlač: Náhľad
48
Triedenie a separácia
17.12.2013 - 12:00
2820 €
12.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Triedenie a separácia
Predpokladaná hodnota zákazky: 2820 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 17.12.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
19.12.2013
CPV:
  • 90510000-5 | Likvidácia a spracovanie odpadu
Forma záväzku:
Objednávka
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Triedenie vyradených dekorácií, triedenie a manipulácia, likvidácia nepoužiteľných častí

Tlač: Náhľad
49
výkon technika požiarnej ochrany
17.12.2013 - 12:15
3250 €
12.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: výkon technika požiarnej ochrany
Predpokladaná hodnota zákazky: 3250 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 17.12.2013 - 12:15
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
19.12.2013
CPV:
  • 71317100-4 | Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

zabezpečovať komplexne úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi stanovené príslušnými predpismi

Tlač: Náhľad
50
spotrebný materiál
18.12.2013 - 16:00
170 €
11.12.2013
Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota zákazky: 170 €
Zverejnené: 11.12.2013
Termín predloženia ponuky: 18.12.2013 - 16:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.12.2013
CPV:
  • 30125100-2 | Tonerové náplne
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
20.12.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks originálny toner HP pre LJ Pro400 M401 - HP80X (CF280XD)
Tlač: Náhľad

Stránky