Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Kvety premiéra 14.9.2013
Predpokladaná hodnota zákazky: 200 €
Zverejnené: 10.9.2013
Termín predloženia ponuky: 13.09.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
14.9.2013
CPV:
  • 03121200-7 | Rezané kvety
  • 03121210-0 | Kvetinové aranžmány
  • 39298300-0 | Vázy na kvety
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
14.9.2013
Termín realizácie:
14.9.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek generálneho riaditeľa (GR)
Meno:Katarína Štinglová
Funkcia:asistentka GR
tel.:+421 2 2048 8100
e-mail:katarina.stinglova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

kvety pre účinkujúcich po premiére 14.9.2013
- dámska veľká kytica 1 ks
- dámska menšia kytica 7 ks
- pánska menšia kytica 7 ks
- pánska malá kytica 17 ks
- kusové kvety 16 ks

pozn.
- donáška do Divadla Nová scéna v cene
- zapožičanie nádob na uskladnenie v cene
- donáška do divadla cca o 18.00 hod (14.9.2013)