Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Zasklenie (rozbité vitríny)
Predpokladaná hodnota zákazky: 700 €
Zverejnené: 13.9.2013
Termín predloženia ponuky: 13.09.2013 - 16:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.9.2013
CPV:
  • 45441000-0 | Sklenárske práce
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
16.9.2013
Termín realizácie:
ihneď
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
2 ks zasklenie vitrín