Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: obuv tanečná
Predpokladaná hodnota zákazky: 950 €
Zverejnené: 3.10.2013
Termín predloženia ponuky: 08.10.2013 - 08:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
9.10.2013
CPV:
  • 18832000-0 | Špeciálna obuv
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
11.10.2013
Termín realizácie:
11.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obuv tanečná roznych druhov. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na: ivana.karovicova@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
29 ks obuv tanečná