Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava scénických dekorácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 300 €
Zverejnené: 10.10.2013
Termín predloženia ponuky: 15.10.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
10.10.2013
CPV:
  • 60181000-0 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
16.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava scénických dekorácií nákladným vozidlom s krytou ložnou plochou o dĺže min. 6 m. v temíne 16.10.2013 od 8.00 hod.do 13.00 hod. Bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
5 h preprava scénických dekorácií na trase DNS-sklady Rača