Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Deratizácia
Predpokladaná hodnota zákazky: 1100 €
Zverejnené: 11.10.2013
Termín predloženia ponuky: 17.10.2013 - 08:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.10.2013
CPV:
  • 90923000-3 | Deratizačné služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
21.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Vykonanie deratizácie všetkých priestorov DNS, Krajčírska dielňa a sklady Rača

PočetJednotkyTovar|Služby
1 Vykonanie deratizácie