Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava scénických dekorácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 600 €
Zverejnené: 16.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 10:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.10.2013
CPV:
  • 60181000-0 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
25.10.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava scénických dekorácií nákladným vozidlom nad 12,5 tony s krytou ložnou plochou o dĺžke minimálne 7 m a výške 2,4 m v termíne 25.102013 - 26.10.2013. bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
220 km preprava scénických dekorácií na trase DNS-Nitra-DNS