Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava osôb
Predpokladaná hodnota zákazky: 800 €
Zverejnené: 16.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 10:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.10.2013
CPV:
  • 60172000-4 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
26.10.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

preprava osôb 18-miestnym mikrobusom a 7-miestnym mikrobusom na trase DNS-Nitra-DNS v termíne 26.10.2013. bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
220 km preprava osôb na trase DNS-Nitdra-DNS