Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: A1 palgát Vyhadzovači
Predpokladaná hodnota zákazky: 450 €
Zverejnené: 18.10.2013
Termín predloženia ponuky: 21.10.2013 - 11:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
23.10.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
24.10.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
70 ks A1 tlač Vyhadzovači