Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota zákazky: 275 €
Zverejnené: 29.10.2013
Termín predloženia ponuky: 04.11.2013 - 11:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
4.11.2013
CPV:
  • 30192400-5 | Reprografický spotrebný materiál
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
5.11.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks originálna tlačová kazeta HP CE255X čierna
1 ks originálna tlačová kazeta HP CE285A čierna