Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Tlač program 11-12/2013
Predpokladaná hodnota zákazky: 500 €
Zverejnené: 4.11.2013
Termín predloženia ponuky: 05.11.2013 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
7.11.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
7.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
3 000 ks program 11-12/2013