Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: bunner Vyhadzovaci na budovu
Predpokladaná hodnota zákazky: 300 €
Zverejnené: 5.11.2013
Termín predloženia ponuky: 06.11.2013 - 09:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.11.2013
CPV:
  • 79341000-6 | Reklamné služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
9.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks Bunner - Vyhadzovaci