Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Demontáž a montáž veľkoplošného bilbordu - vysokozdvižná plošina
Predpokladaná hodnota zákazky: 200 €
Zverejnené: 7.11.2013
Termín predloženia ponuky: 07.11.2013 - 15:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
8.11.2013
CPV:
  • 45000000-7 | Stavebné práce
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
8.11.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Demontáž a montáž veľkoplošného bilbordu pomocou  vysokozdvižnej plošiny, úprava úchytného systému

PočetJednotkyTovar|Služby
1 praca vo výške