Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: LED reflektory
Predpokladaná hodnota zákazky: 15600 €
Zverejnené: 27.8.2013
Termín predloženia ponuky: 02.09.2013 - 15:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
3.9.2013
CPV:
  • 31500000-1 | Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
6.9.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:
PočetJednotkyTovar|Služby
2 ks WASH zoom 10"-60"
4 ks profile spot