Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: hardvér stolové PC
Predpokladaná hodnota zákazky: 500 €
Zverejnené: 13.11.2013
Termín predloženia ponuky: 19.11.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
13.11.2013
CPV:
  • 30213000-5 | Osobné počítače
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
15.11.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Minimálne požiadavky:
prevedenie Small Form Factor
Procesor: Intel based, min. Core i3
Pamäť: RAM min. 4GB, HDD min. 500GB SATA, 7200 rpm
Grafika: min. integrovaná, výstup VGA
USB 2.0
Operačný systém: Grafický, 64 bit
Príslušenstvo: myš, klávesnica v cene

PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks Stolové PC v prevedení Small Form Factor