Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: hardvér HDD
Predpokladaná hodnota zákazky: 230 €
Zverejnené: 13.11.2013
Termín predloženia ponuky: 19.11.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
20.11.2013
CPV:
  • 30215000-9 | Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
Forma záväzku:
Hotovosť
Termín dodania:
29.11.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks HDD SSD 2