Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: A1 plagá program 12/2013-01/2014
Predpokladaná hodnota zákazky: 320 €
Zverejnené: 15.11.2013
Termín predloženia ponuky: 18.11.2013 - 10:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.11.2013
CPV:
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
20.11.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
50 ks A1 plagá program 12/2013-01/2014