Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: preprava osôb
Predpokladaná hodnota zákazky: 1400 €
Zverejnené: 20.11.2013
Termín predloženia ponuky: 25.11.2013 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
20.11.2013
CPV:
  • 60172000-4 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
2.12.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:technická produkcia (TCH)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Preprava osôb 45-miestnym autobusom, 18-miestnym mikrobusom a 7-miestnym mikrobusom na trase Divadlo Nová scéna - Trenčín - Divadlo Nová scéna v termíne 2.12.2013 - 4.12.2013. Bližšie informácie : stefan.ondica@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
260 km preprava osôb na trase DNS-Trenčín-DNS