Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Troubleshooting MS Exchange 2007 server
Predpokladaná hodnota zákazky: 700 €
Zverejnené: 25.11.2013
Termín predloženia ponuky: 02.12.2013 - 15:45
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
2.12.2013
CPV:
  • 48000000-8 | Softvérové balíky a informačné systémy
Doplnkový slovník:
Pre server
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
3.12.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Adam Schvarc
Funkcia:správca IS
tel.:+421 2 2048 8222
e-mail:adam.schvarc@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Dodávateľ musí spĺňať certifikáciu na Windows server ( Microsoft Certified Solution Associate) a Exchange server
Kópiu ponuky prosím zaslať na a.schvarc@hotmail.com

PočetJednotkyTovar|Služby
1 ks Troubleshooting MS Exchange 2007 servera - problém s príjmaním mailov