Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Daňové poradenstvo
Predpokladaná hodnota zákazky: 7000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 10:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.12.2013
CPV:
  • 79221000-9 | Daňové poradenstvo
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek ekonomiky (EK)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Daňové poradenstvo:

- Poradenstvo v oblasti daní a poplatkov

- Poradenstvo v problematike dane z príjmov

- Poradenstvo v oblasti DPH

- Poradenstvo v odbore účtovníctva

- Konzultácie v oblasti zmluvných vzťahov

- Ekonomické poradenstvo

- Školenie zamestnancov v uvedených oblastiach

Cena: EUR/hod

Bližšie informácie:

Ing. Iveta Hofierková

ekonomická riaditeľka

e-mail: iveta.hofierkova@nova-scena.sk

tel.: +421 2 2048 8405