Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: dodávka elektriny
Predpokladaná hodnota zákazky: 30000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
18.12.2013
CPV:
  • 09310000-5 | Elektrická energia
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Dodávka elektriny na rok 2014 

Predpokladyný odber 500 MWh

4 odberné miesta

PočetJednotkyTovar|Služby
500 MWh - dodávka elektriny