Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Tlač časopisu
Predpokladaná hodnota zákazky: 1600 €
Zverejnené: 5.9.2013
Termín predloženia ponuky: 09.09.2013 - 10:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
11.9.2013
CPV:
  • 22100000-1 | Tlačené knihy, brožúry a letáky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
13.9.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Ing. Patrícia Adamová
Funkcia:marketingový manažér
tel.:+421 2 2048 8545
e-mail:patricia.adamova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Rozmer 210 x280 mm
vnútorná strana 150g
obálka 200g
lakovaný UV lak na obálke ( názov )
24 strán
farba 4/4
podklady budú dodané v tlačovom formáte
požiadaka - v intenciách bulletinu DNS, ktorý je k nahliadnutiu

PočetJednotkyTovar|Služby
3 000 ks 24 stranový časopis 4/4