Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 630 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 16.12.2013 - 13:30
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
17.12.2013
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
18.12.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Rôzne zmesové a prírodné látky - materiály na šitie kostýmov. Potrebné je dodať vzorky látok.
Podrobné informácie získate na ivana.karovicova@nova-scena.sk