Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: DL program januar_februar 2014
Predpokladaná hodnota zákazky: 160 €
Zverejnené: 17.12.2013
Termín predloženia ponuky: 18.12.2013 - 16:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
20.12.2013
CPV:
  • 30192700-8 | Tlačoviny
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
23.12.2013
Termín realizácie:
na zaklade Objednavky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Anita Antalová
Funkcia:Vedúca obchodného oddelenia
tel.:+421220488530
e-mail:anita.antalova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
1 000 ks DL program