Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 350 €
Zverejnené: 19.12.2013
Termín predloženia ponuky: 23.12.2013 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
27.12.2013
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
30.12.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú rôzne zmesové materiály - látky na šitie kostýmov do muzikálu.
Potrebné je dodať vzorky materiálov.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte ivana.karovicova@nova-scena.sk