Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: trubica 1000W
Predpokladaná hodnota zákazky: 70 €
Zverejnené: 6.9.2013
Termín predloženia ponuky: 10.09.2013 - 12:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
12.9.2013
CPV:
  • 31500000-1 | Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
13.9.2013
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Valéria Čambálová
Funkcia:vedúca výrobnej produkcie
tel.:+421 2 2048 8300
e-mail:valeria.cambalova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:
PočetJednotkyTovar|Služby
10 ks trubica 1000W R7s 18