Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: látky
Predpokladaná hodnota zákazky: 900 €
Zverejnené: 7.1.2014
Termín predloženia ponuky: 09.01.2014 - 15:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
10.1.2014
CPV:
  • 19200000-8 | Textílie a príbuzné položky
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
13.1.2014
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom objednávky sú látky - rôzne zmesové materiály na šitie divadelných kostýmov.
Pre bližšie informácie kontaktujte e-mail: ivana.karovicova@nova-scena.sk