Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Raut - premiéra Mata Hari
Predpokladaná hodnota zákazky: 3700 €
Zverejnené: 9.9.2013
Termín predloženia ponuky: 11.09.2013 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
13.9.2013
CPV:
  • 55000000-0 | Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
  • 55300000-3 | Reštauračné služby a podávanie jedál
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
14.9.2013
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek generálneho riaditeľa (GR)
Meno:Katarína Štinglová
Funkcia:asistentka GR
tel.:+421 2 2048 8100
e-mail:katarina.stinglova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

zabezpečenie rautu v priestoroch Olympie po premiére Mata Hari 14.9.2013
počet osôb: 350

požiadavky:
- welcome drink (sekt)
- studený bufet
- teplý bufet
- sladký bufet
- ovocný bufet
- nealko nápoje (minirálka, sladené sýtené nápoje, sladené nesýtené nápoje)
- ponuka kvalitných vín (biele, červené, ružové)

k dispozície je LEN priestor. Dodávateľ zabezpečuje;
- servírovací inventár (poháre, taniere, príbor, podnosy, sklá, fischingy)
- stoly, stand by stoly, obrusy, sukne, dekoráciu
- obsluhu

pozn.
- príprava 14.9.2013 od 10.00
- upratanie, odvoz - ihneď po ukončení (cca 15.9.2013 o 01.00)