Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: tlač materiálov
Predpokladaná hodnota zákazky: 500 €
Zverejnené: 30.1.2014
Termín predloženia ponuky: 03.02.2014 - 11:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
30.1.2014
CPV:
  • 30192700-8 | Tlačoviny
  • 79810000-5 | Tlačiarenské služby
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
5.2.2014
Termín realizácie:
v zmysle objednávky
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek obchodu (OO)
Meno:Ing. Patrícia Adamová
Funkcia:marketingový manažér
tel.:+421 2 2048 8545
e-mail:patricia.adamova@nova-scena.sk
PočetJednotkyTovar|Služby
3 000 ks tlač bulletinu Vyhadzovači