Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: predmety osobnej starostlivosti
Predpokladaná hodnota zákazky: 185 €
Zverejnené: 31.1.2014
Termín predloženia ponuky: 04.02.2014 - 15:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
6.2.2014
CPV:
  • 33700000-7 | Predmety osobnej starostlivosti
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
6.2.2014
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk