Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: obuv tanečná
Predpokladaná hodnota zákazky: 390 €
Zverejnené: 9.9.2013
Termín predloženia ponuky: 11.09.2013 - 14:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
13.9.2013
CPV:
  • 18822000-7 | Tréningová obuv
Forma záväzku:
Objednávka
Termín dodania:
27.9.2013
Kontaktné informácie:
Oddelenie:výrobná produkcia (VYR)
Meno:Ivana Karovičová
Funkcia:referent MTZ
tel.:+421 2 2048 8310
e-mail:ivana.karovicova@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

bližšie informácie na e-mail: ivana.karovicova@nova-scena.sk

PočetJednotkyTovar|Služby
42 ks tréningová obuv Sansha PRO 1C - rôzne farby